1. Na jaki czas/okres mogę wyjechać do pracy?

Oferujemy trzymiesięczne kontrakty, które można odbywać kilkakrotnie w zależności od preferencji kandydatów.

2. Jak wygląda kwestia zakwaterowania. Kto to załatwi i ile to kosztuje?

Organizujemy wszelkie kwestie związane z zakwaterowaniem. Koszt zakwaterowania po stronie pracownika najczęściej wynosi miesięcznie ok.175 Eur za miejsce w pokoju dwuosobowym i ok. 250 Eur za miejsce w pokoju jednoosobowym..

3. W jakiej walucie dostanę wynagrodzenie?

Wynagrodzenie wypłacane jest w Euro na rachunek bankowy prowadzony w tej walucie.

4. Czy pracując w Niemczech mogę liczyć na urlop?

Tak. Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i ona gwarantuje każdemu prawo do urlopu zgodnie z przepisami.

5. Z jaką częstotliwością wypłacane jest wynagrodzenie? Co miesiąc czy co tydzień?

Wynagrodzenie wypłacane jest raz na miesiąc, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

6. Kiedy mogę wyjechać do pracy?

To zależy od konkretnej oferty pracy. Najczęściej wyjazdy organizowane są w każdy weekend 4-5 razy w miesiącu.

7. Jak bardzo muszę znać niemiecki żeby wyjechać?

To również zależy bezpośrednio od konkretnej oferty pracy. Z reguły wymagamy podstawowej znajomości niemieckiego, choć zdarzają się oferty, w których pod tym kątem nie ma żadnych wymagań. Każdorazowo ewentualne wymagania językowe komunikujemy w treści ogłoszenia o pracę.

8. Czy jest jakaś pomoc dla pracowników przebywających w Niemczech?

Tak. Każdy pracownik ma stały kontakt z konsultantem/opiekunem służącym pomocą w razie takiej potrzeby.

9. Czy muszę mieć pieniądze na wyjazd? Jeśli tak, to ile?

Tak. Chodzi o możliwość dokonania zakupów spożywczych i innych lu paliwa. Dajemy możliwość wypłaty zaliczki na poczet wypracowanego wynagrodzenia, ale najwcześniej po przepracowaniu pierwszego tygodnia pracy.

10. Jak daleko jest zakwaterowanie od miejsca pracy?

Staramy się organizować zakwaterowanie możliwie blisko miejsca pracy. W praktyce oznacza to mieszkanie w odległości od około 5 do 15 km od pracy.

11. W oparciu o jaką umowę będę zatrudniony?

Oferujemy umowy w oparciu o polski kodeks pracy. Nasze umowy są dwujęzyczne tzn zarówno po polsku jak i po niemiecku. Oferujemy najczęściej tzw. warunki niemieckie tzn. ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w niemieckich kasach chorych.