Niniejszym informujemy, iż W4P Sp. z o. o. w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 uzyskując tytuł

Gepard Biznesu województwa małopolskiego za 2020 r.

Instytut Europejskiego Biznesu wyróżnienia przyznaje na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego. Wyróżnienie przyznano na podstawie oceny dynamiki przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 oraz stosunku zysku netto do przychodów w 2019 r.

Czujemy się zaszczyceni i zobowiązani do kontynuacji działań, dzięki którym zasłużyliśmy na przyznane wyróżnienie.

Dziękujemy!

Zarząd W4P Sp. z o.o.